TABELE OPŁAT MANIPULACYJNYCH DLA FUNDUSZY OTWARTYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OFERCIE DI XELION SP. Z O.O.

 

NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Tabela opłat - 1 sierpnia 2022 r.