25 września br. rozpoczęliśmy przyjmowanie zapisów na obligacje roczne HVB USD 4,0% emitowane przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech.

  • Zapisy do: 6 października 2023 r. do godz. 18:00 z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania
  • Kupon: 4% w skali roku
  • Termin zapadalności:11 października 2024 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz na naszej stronie internetwowej w sekcji Obligacje.

 

Informacja reklamowa

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-handlowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania obligacji. Materiał nie stanowi również świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Materiał jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb ani sytuacji lub profilu inwestycyjnego inwestora. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.