Wykorzystanie plików cookies w serwisach internetowych domu inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. (dalej jako "Serwisy")

 

Co to jest plik cookie?

„Pliki cookies” to dane informatyczne, zwłaszcza pliki tekstowe, zapisywane na komputerze użytkownika (najczęściej na twardym dysku) lub innym urządzeniu mobilnym podczas korzystania przez niego z serwisów internetowych.

 

W jakich celach DI Xelion wykorzystuje pliki cookies w swoich serwisach internetowych?

DI Xelion wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisów i nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych innych informacji o użytkowniku. Dla poszczególnych Serwisów mogą być wykorzystywane różne pliki cookies. Działanie to nie służy zbieraniu ani przetwarzaniu danych osobowych.

W Serwisach pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych danego Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu - jeżeli korzystanie z danego Serwisu tego wymaga), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać identyfikatora i hasła.

W momencie połączenia się przez użytkownika z Serwisem, w logach systemowych pojawiają się informacje o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Xelion w celach technicznych przetwarza te informacje zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Dane dotyczące użytkowników Serwisu zbierane w celu optymalizacji jego funkcjonowania mogą być ujmowane i ujawniane w formie statystyk, przy czym statystyki te nie zawierają danych umożliwiających identyfikację użytkowników.

DI Xelion oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisów, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych i technicznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem.

 

Jak zarządzać plikami cookies?

Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies, co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w urządzeniu użytkownika.

Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies lub chce usunąć dotychczasowe pliki cookies, powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Instrukcje dotyczące akceptowania i odrzucania plików cookies znajdują się w menu Pomoc przeglądarek.

Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia bądź uniemożliwić korzystanie z niektórych części lub funkcjonalności Serwisu.