Asset management jest to ekskluzywna usługa polegająca na zarządzaniu portfelem instrumentów finansowych przez ekspertów, którzy wykorzystują w tym celu najbardziej atrakcyjne formy lokowania środków. Profesjonalizm zarządzających w połączeniu z możliwością indywidualnego dopasowania strategii do potrzeb inwestora powoduje, iż usługa asset management jest jedną z najbardziej elitarnych form inwestycyjnych, kierowana do osób posiadających znaczne nadwyżki finansowe.


OFERTA DI XELION

DI Xelion wykonuje czynności w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych usług zarządzania portfelem, w skład którego wchodzą jeden lub większa liczba instrumentów finansowych. W ramach swojej oferty DI Xelion udostępnia możliwość zawarcia przez Klientów umów o świadczenie usługi zarządzania portfelem z uznanymi instytucjami zarządzającymi aktywami:

  • Pekao TFI S.A.
  • Quercus TFI S.A.
  • Skarbiec TFI S.A.
  • TFI PZU S.A.