Czwartkowa sesja na GPW była kolejnym dniem relatywnej słabości naszego parkietu. W otoczeniu nieśmiało odbijających indeksów europejskich WIG20 nie wykazywał najmniejszej chęci do odreagowania. Tym razem zdecydowanie najsłabszym ogniwem w ...

Środową sesję na GPW można zapewne zaliczyć do tych, które inwestorzy chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Po relatywnej sile polskiego parkietu z dnia poprzedniego nie pozostało ani śladu. Tym razem WIG20 ze zniżką o 1,5% raził słabością n...

Europejskie rynki otworzyły się w poniedziałek na niewielkich minusach i podjęły próbę szybkiego wyjścia nad kreskę, ale okazała się ona niezwykle krótka. W Warszawie i na wielu innych parkietach lokalne szczyty zostały wyznaczone w pierwsz...

Sesja w Europie rozpoczęła się we wtorek od wyraźnych spadków, ale okazało się, że były one pogłębiane tylko w pierwszej godzinie handlu. Tak jak dzień wcześniej rynek długu dał sygnał do spadków, tak tym razem korekta rentowności w dół je ...

Po emocjonującym, choć głównie w negatywny dla inwestorów sposób, piątkowa sesja przebiegała już dość spokojnie. Poranne odbicie na giełdach chińskich nie wywołało reakcji na kontraktach futures na europejskie indeksy, większość z nich otwi...