DI Xelion współpracuje z najbardziej poważanymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi.

 

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

Rozwiązania emerytalne

W ofercie DI Xelion

Fundusze SICAV

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

Rozwiązania emerytalne

W ofercie DI Xelion

Fundusze SICAV


* Logo Fidelity jest znakiem towarowym FIL Limited używanym za jego zgodą.

Franklin new

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze SICAV

Generali Investments logo

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

Rozwiązania emerytalne

W ofercie DI Xelion

Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

Fundusze SICAV

W ofercie DI Xelion

Obligacje

Certyfikaty strukturyzowane

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

W ofercie DI Xelion

Obligacje

mci

W ofercie DI Xelion

Fundusze zamknięte

Onemarkets by UC CIB oT 4c

W ofercie DI Xelion

Certyfikaty strukturyzowane

Obligacje

W ofercie DI Xelion

Fundusze zamknięte

pekaotfi

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Rozwiązania emerytalne

pko ubezpieczenia

W ofercie DI Xelion

Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

PZU nowe

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

 

quercus

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

rockbridge

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Rozwiązania emerytalne

W ofercie DI Xelion

Fundusze SICAV

Skarbiec nowy

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte

Fundusze zamknięte

uniqa

W ofercie DI Xelion

Programy ubezpieczeniowo-inwestycyjne

VIG

W ofercie DI Xelion

Fundusze otwarte