CO TO JEST RSA?

Raport Stanu Aktywów (RSA) jest zestawieniem inwestycji Klienta w produkty finansowe nabyte za pośrednictwem Domu Inwestycyjnego Xelion sp z o.o. (Xelion). RSA dostępne jest w wersji pełnej i skróconej pod nazwą RSA Lite.

 

CO ZAWIERA RSA?

RSA zawiera szczegółowe informacje nt. posiadanych produktów finansowych, w tym w szczególności:

 • zestawienie produktów finansowych ze wskazaniem aktualnej stopy zwrotu,
 • wartość środków na rachunkach pieniężnych,
 • strukturę inwestycji wg kategorii aktywów,
 • strukturę inwestycji wg walut,
 • strukturę inwestycji wg poziomu ryzyka KIID,
 • strukturę inwestycji wg instytucji finansowej,
 • informację o wynikach inwestycji w czasie, w odniesieniu do poszczególnych składników jak również ogółu inwestycji (dla inwestycji bieżących/niezakończonych oraz dla wszystkich składników w okresie raportu),
 • porównanie wyników inwestycji do benchmarku,
 • historię zawartych transakcji.

Stopy zwrotu w RSA, obliczane są zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.

 

CO ZAWIERA RSA Lite?

RSA Lite zawiera szczegółowe informacje nt. posiadanych produktów finansowych, w tym w szczególności:

 • zestawienie produktów finansowych ze wskazaniem aktualnego zysku/straty,
 • wartość środków na rachunkach pieniężnych,
 • strukturę inwestycji wg kategorii aktywów,
 • strukturę inwestycji wg walut,
 • informację o wynikach inwestycji (zbiorczo dla wszystkich inwestycji na datę raportu).

Stopy zwrotu, w RSA Lite, obliczane są zgodnie z najlepszymi standardami rynkowymi.

 

JAK OTRZYMAĆ RAPORT?

Raport Stanu Aktywów udostępniany jest za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem: https://platforma.xelion.pl/Clients/Home/LogOn, przekazany drogą elektroniczną na adres e-mail lub w wersji papierowej na życzenie Klienta, przez dedykowanego Klientowi Partnera Xelion.

 

CZY RSA JEST ODPŁATNE?

Raport jest bezpłatny i udostępniany wyłącznie Klientom Xelion.