Model alokacji aktywów

Model alokacji aktywów

Automatyczny model, bazujący na zegarach cyklu koniunkturalnego, eliminujący emocjonalny czynnik ludzki.

Model doboru funduszy

Model doboru funduszy

Autorski ranking funduszy z oferty DI Xelion, pozwalający na dobór najkorzystniejszych pozycji inwestycyjnych do rekomendacji.

Rekomendacja inwestycyjna

Rekomendacja inwestycyjna

Precyzyjnie przygotowana indywidualna rekomendacja powstała w oparciu o oczekiwania i predyspozycje inwestycyjne Klienta.

Zlecenia koszykowe

Zlecenia koszykowe

Zautomatyzowany system składania zleceń w celu dostosowania portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej.

Doradztwo Inwestycyjne Prestige

Zaawansowana usługa Doradztwa Inwestycyjnego Prestige jest efektem działania autorskich algorytmów DI Xelion, zapewniają one kompatybilność modelu alokacji aktywów z modelem doboru aktywów. W efekcie uzyskujemy kompletną odpowiedź na pytanie „w co i jak inwestować” w danym czasie, wyrażoną w indywidualnej, skrojonej na miarę rekomendacji inwestycyjnej. Doradztwo Inwestycyjne Prestige jest doradztwem portfelowym, dzięki czemu Rekomendacja inwestycyjna zawiera jednoznaczną propozycję dotyczącą struktury oraz składu rekomendowanego portfela.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige określone są w Regulaminie Świadczenia usług maklerskich i innych usług dla osób fizycznych przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. (Rozporządzenie) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, informuje, że na dzień przekazania niniejszej informacji nie bierze pod uwagę niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Niemniej, z uwagi na istotność kwestii jaką jest zrównoważony rozwój, Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. nie wyklucza rozpoczęcia uwzględniania tych czynników w niedalekiej przyszłości, po dokonaniu stosownych analiz posiadanych w tym zakresie danych dotyczących instrumentów finansowych objętych usługą doradztwa inwestycyjnego, tak aby uwzględniając najlepiej pojęty interes klienta i obowiązek działania w sposób rzetelny, dokonać oceny tych danych i uwzględnić je w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego.

Ponadto Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. będzie również dostosowywać swoje podejście w zakresie uwzględniania tych czynników w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w momencie opracowania regulacyjnych standardów technicznych, o których mowa w art. 4 ust. 6 Rozporządzenia.

 

Model alokacji aktywów

AUTOMATYCZNY MODEL ALOKACJI AKTYWÓW, KTÓRY ŚLEDZI 4 RYNKI BAZOWE


W jakiej fazie znajduje się obecnie dany rynek?
Czy w obecnej sytuacji rynkowej powinienem inwestować w aktywa o podwyższonym ryzyku?
Który rynek powinienem wybrać?
 
POLSKA EUROPA USA RYNKI WSCHODZĄCE
 

 

W przypadku negatywnej oceny wszystkich rynków, nawet Klient o profilu agresywnym otrzyma rekomendację minimalizacji zaangażowania w aktywa powiązane z rynkiem akcji.

Model doboru funduszy

COMIESIĘCZNY RANKING FUNDUSZY


W ramach klas aktywów tworzony jest comiesięczny ranking funduszy inwestycyjnych otwartych dostępnych w ofercie DI Xelion.

NAJLEPSZE WG RANKINGU FUNDUSZE


W rekomendacji uwzględniane są najlepsze według rankingu fundusze inwestycyjne w danej klasie.
 

KONKRETNA KWOTA INWESTYCJI


Do każdego z rekomendowanych funduszy przypisana jest konkretna kwota inwestycji.
 
 

Rekomendacja inwestycyjna

Rekomendacja inwestycyjna stanowi precyzyjną odpowiedź na pytania inwestorów:


W jakie klasy aktywów zainwestować środki?
 


W jakich proporcjach?
 


Jakie fundusze wybrać w każdej klasie?
 


Jak podzielić środki pomiędzy fundusze?
 
 

KONKRETNY PORTFEL INWESTYCYJNY


Złożony z kilku lub kilkunastu funduszy, dopasowany do stylu inwestycyjnego Klienta oraz jego oczekiwań inwestycyjnych dotyczących danego portfela.
 

W DI Xelion możesz posiadać do 5 RÓŻNYCH PORTFELI w ramach profilu Klienta. Portfele mogą mieć różną:

  • WARTOŚĆ (min. 200 000 zł lub równowartość w walucie obcej)
  • WALUTĘ (PLN, EUR, USD)
  • POZIOM RYZYKA

Zlecenia koszykowe

W ramach usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige, DI Xelion oddał do użytku Klientów innowacyjną funkcjonalność pozwalającą na automatyczną przebudowę portfela do struktury wskazanej w rekomendacji inwestycyjnej. System samodzielnie przygotuje pakiet zleceń niezbędnych do realizacji rekomendacji. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, aby przekazać je wszystkie do wykonania.

Opłaty

 


OPŁATA PROCENTOWA
 
 

Opłaty związane ze świadczeniem usługi Doradztwa Inwestycyjnego Prestige określone są w Taryfie opłat i prowizji.

 

OKRES PROMOCYJNY

Opłaty nie zostaną naliczone przed początkiem kwartału rozpoczynającego się 1 stycznia 2024 r.