4 września br. rozpoczęliśmy przyjmowanie zapisów na certyfikaty strukturyzowane HVB PLN Express Plus Certificate oparte o akcji Tesla Inc., emitowane przez UniCredit Bank AG z siedzibą w Niemczech.

  • Zapisy przyjmowane są do: 15 września br. do godz. 18:00 z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego zakończenia okresu ich przyjmowania
  • Kupon warunkowy: 10,0% półrocznie (maksymalnie 20,0% rocznie)
  • Dzień ostatecznej płatności: 21 września 2026 r.

Szczegółowe informacje związane z ofertą dostępne są na naszej stronie internetowej w sekcji Produkty strukturyzowane.

Informacja reklamowa

 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjno-handlowy i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania zapisów lub nabywania certyfikatów.

Materiał nie stanowi również świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego ani informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną lub rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Materiał jest skierowany do nieoznaczonego adresata, nie uwzględnia indywidualnych potrzeb ani sytuacji lub profilu inwestycyjnego inwestora.