5 września 2023 r. oferta Domu Inwestycyjnego Xelion  sp. z. o.o. została poszerzona o grupę funduszy, zarządzanych przez VIG/C-QUADRAT TFI S.A. Klienci DI Xelion będą mieli do dyspozycji jednostki uczestnictwa następujących subfunduszy:

wydzielonych w ramach VIG / C-QUADRAT Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

  • VIG / C-QUADRAT Konserwatywny
  • VIG / C-QUADRAT Obligacji
  • VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych
  • VIG / C-QUADRAT Akcji
  • VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends
wydzielonych w ramach VIG / C-QUADRAT Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
  • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond
  • C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible
  • VIG / C-QUADRAT GreenStars

Cały czas rozwijamy naszą szeroką ofertę, tak aby Klienci DI Xelion mieli szansę jak największej dywersyfikacji swoich portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem produktów inwestycyjnych, które będą zróżnicowane ze względu na ich styl zarządzania, ryzyko czy klasy aktywów, w które inwestują. Uważamy, że fundusze zarządzane przez VIG/C-QUADRAT TFI, które pojawiły się w naszej ofercie, ze względu na swoją różnorodność spełniają ten warunek i powinny wzbudzić zainteresowanie naszych Klientów – mówi Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. działa na rynku polskim od 2003 roku i jest jednym z największych, niebankowych dystrybutorów funduszy inwestycyjnych w Polsce. DI Xelion jako dom maklerski prowadzi swoją działalność za pośrednictwem ponad 160 agentów firmy inwestycyjnej. Tak skonstruowany model jest oznaką naszej dbałości o wysokie standardy i jakość obsługi Klientów.

VIG / C-QUADRAT TFI SA obecny jest na rynku funduszy inwestycyjnych od 2021 r. Akcjonariuszami Towarzystwa są spółki wchodzące w skład Vienna Insurance Group – wiodącej grupy ubezpieczeniowej   Europie Środkowej i Wschodniej oraz C-Quadrat Investment AG - austriacka grupa spółek zarządzających aktywami, specjalizująca się w strategiach ilościowych, zrównoważonego rozwoju oraz inwestycjach społecznie odpowiedzialnych.