Od początku roku portfel funduszy Kamila Cisowskiego z DI Xelion uzyskał stopę z inwestycji na poziomie 15,3%*, co pozwoliło mu na utrzymanie pozycji lidera. Ranking jest przygotowany na podstawie portfeli przesłanych przez przedstawicieli kilku instytucji finansowych.

Kamil Cisowski znacznie przebudował swój październikowy portfel i w porównaniu do sierpniowego pojawiło się osiem nowych funduszy.

Dokonuję głębokiej przebudowy portfela, zakładając, że dwumiesięczna korekta na globalnych rynkach akcji dobiega końca. Wrześniowa przecena bardzo wzmocniła atrakcyjność funduszy akcji krajowych. Widzę w nich dobre uzupełnienie struktury, w której nie znajduję za bardzo miejsca dla szeroko rozumianych rynków wschodzących. Uważam, że w najbliższych miesiącach nadal będzie bezpiecznie trzymać się od nich z daleka, tak jak to robię od lipca, spodziewając się kontynuacji problemów w Chinach. Obecnie nakłada się na to inny ważny czynnik — potężna aprecjacja dolara, która w najbliższych tygodniach może osiągnąć apogeum. Chwilowo oznacza także eliminację z portfela funduszy dłużnych rynków wschodzących, które były jego najgorzej zachowującą się częścią w sierpniu i wrześniu. Rezygnuję także z surowców — większość oczekiwanych wzrostów została zrealizowana — komentuje Kamil Cisowski.

Podsumowanie portfeli funduszy dostępne na stronie Pulsu Biznesu w artykule:  Portfel Xeliona odjeżdża konkurentom.

 

Informacja reklamowa

 

*Przedstawiony wynik odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje uzyskanie takiego samego lub podobnego wyniku w przyszłości. Informacja reklamowa. Informacja nie stanowi rekomendacji zachowania inwestycyjnego. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem.