9 listopada 2023 r. odbędzie się XV Kongres Inwestycyjny Xelion, jedno z najbardziej interesujących wydarzeń rynku kapitałowego w Polsce. Hasłem przewodnim spotkania będzie: Quo Vadis, Munde...? Inwestycje w wielobiegunowym świecie. Wydarzenie skierowane jest do każdego, kto interesuje się rynkiem finansowym. Kongres będzie transmitowany online na stronie www.kongresxelion2023.pl.

Podczas Kongresu Inwestycyjnego Xelion autorytety w swoich dziedzinach - wybitni ekonomiści, zarządzający funduszami oraz przedstawiciele biznesu i nauki, z kraju i zza granicy – przedstawią eksperckie opinie m.in. na temat strategii i perspektyw inwestycyjnych w coraz bardziej wielobiegunowym świecie.

Uczestnicy Kongresu będą mogli zapoznać się z poglądami ekspertów w ramach czterech paneli dyskusyjnych tematycznie skoncentrowanych wokół rzeczywistości gospodarczej i inwestycyjnej kształtowanej przez geopolitykę i wyścig technologiczny, perspektyw dla akcji amerykańskich, nastawieniu do polskiej giełdy czy sytuacji na rynku długu.

Już po raz piętnasty organizujemy Kongres Inwestycyjny Xelion, do udziału w którym jak co roku zapraszamy wszystkie osoby interesujące się w szczególności gospodarką i światem inwestycji. Najważniejszym celem wydarzenia jest edukacja w zakresie rynku kapitałowego, w tym również przedstawienie czynników, które mogą znacząco na niego oddziaływać. W tym roku zaproszeni goście będą rozmawiać m.in. o zacieśnieniu polityki monetarnej, napiętej sytuacji na linii USA – Chiny, a także rozwoju sztucznej inteligencji – mówi Krzysztof Prasał, Prezes Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o.

Więcej informacji o Kongresie oraz formularz rejestracji na wydarzenie znajduje się na stronie: www.kongresxelion2023.pl 

Partnerami merytoryczni wydarzenia są: Franklin Equity Group, Generali Investments TFI S.A., Goldman Sachs TFI S.A., Investors TFI S.A., IPOPEMA TFI S.A., Pekao TFI S.A., Quercus TFI S.A., Schroders, Skarbiec TFI S.A., TFI Allianz Polska S.A., TFI PZU S.A., VIG / C-QUADRAT TFI S.A. Patronatem medialnym wydarzenie objęli: Analizy Online, Comparic, FXMag, Inwestycje.pl, Telewizja Biznesowa.

Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. działa na polskim rynku finansowym od 2003 roku i jest jednym z największych w Polsce, niebankowych podmiotów świadczących Klientom usługi inwestycyjne, w szczególności doradztwo inwestycyjne. DI Xelion jako dom maklerski prowadzi swoją działalność za pośrednictwem ponad 160 agentów firmy inwestycyjnej. Tak skonstruowany model jest oznaką dbałości o wysokie standardy i jakość obsługi Klientów.